Bilgi Ekranı

Bilgiyi korunmaya değer kritik bir varlık olarak tanımlayan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin (AYDEM ) sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve yasal gereksinimleri karşılayabilmesi için bilginin uygun şekilde korunması gerektiği tartışmasızdır. Günümüz koşullarında başarıya ulaşmanın önemli unsurlarının başında, sahip olunan bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve bilgiye doğru zamanda doğru kişilerin erişimine olanak sağlanması gelmektedir. AYDEM, uygun kontroller ve proaktif önlemler sayesinde sahip olduğu bilgilerin güvenliğinin bir yönetim sistemi çerçevesinde ele alındığını taahhüt etmektedir. Bilgi sistemleri üzerindeki tehdit unsurlarından (kaybolma, çalınma, zarar görme ve yetkisiz kişiler tarafından erişilme, bilginin değiştirilmesi, zararlı yazılımlar, siber saldırılar, bilgisayar korsanları ve bilgi casusluğu, yetkisiz erişim, kaybolma gibi) kaynaklanabilecek olumsuzluklar, Şirketin sorumlulukları bakımından ciddi sorunlar doğuracak, faaliyetleri önemli düzeyde aksatacaktır.AYDEM, tüm bu tehdit unsurlarının farkında olup, bilgi varlıklarını tehditlere karşı korunmaktadır.

AYDEM’in, öncelikle müşteriler olmak üzere düzenleyici kurumlara ve şirket ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirilebilmesi bakımından, kişisel verilerin ve bilgi varlığının güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Çalışanların iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere AYDEM tarafından imzalanan tüm sözleşmelerde; Şirketle ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerin, “korunması zorunlu gizli bilgi” olduğu ve ihlalin sonuçları belirtilmiştir. Güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi, basılı ortamda bulunan ve bilgisayar sistemleri üzerinde saklanan tüm şirket verilerinin korunması, ilgili verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanması adına AYDEM tarafından Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. AYDEM çalışanlarının, bilgiyi koruma sorumlulukları da ilgili politika içerisinde belirtilmiştir. Bu politika, ilgili prosedür ve diğer eklerde belirtilen ilke ve önlemler, AYDEM için tanımlanmış ve geçerli hedefleri temsil etmektedirler.